Συστήματα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

General

 • Course Code: 1673
 • Semester: 6th
 • Course Type: Scientific Area - Skills Development (SA-SD)
 • Course Category: Optional (OP)
 • Scientific Field: Communications and Networks (CN)
 • Lectures: 2 hours/week
 • Lab teaching: 2 hours/week
 • ECTS units: 6
 • Teching and exams language: Greek
 • The course is offered to Erasmus students
 • Coordinator: Kotsakis Rigas
 • Instructors: Kotsakis Rigas

Educational goals

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της όρασης/εικόνας και της ακοής/ήχου, της τηλεόρασης, των πολυμέσων και των νέων τεχνολογιών παραγωγής και μετάδοσης οπτικοακουστικού υλικού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει και να εξηγεί τη λειτουργία της ανθρώπινης όρασης και ακοής.
 • Εξηγεί τη λειτουργία του αναλογικού και ψηφιακού σήματος εικόνας και ήχου.
 • Υπολογίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για την παραγωγή και μετάδοση ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού.
 • Συγκρίνει και αξιολογεί τις διαφορετικές νέες τεχνολογίες που αναδύονται στους τομείς της εικόνας και του ήχου.
 • Να σχεδιάζει και εφαρμόζει ψηφιακά μέσα επικοινωνίας
 • Χρησιμοποιεί το κατάλληλο λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, ήχου και γραφικών.
General Skills
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Course Contents

• Όραση και ακοή. Χαρακτηριστικά της ανθρώπινης αντιληπτικής ικανότητας εικόνας και ήχου.
• Αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση.
• Λήψη, επεξεργασία, αποθήκευση, μετάδοση (ραδιοζεύξη, δορυφορική μετάδοση) και εκπομπή τηλεοπτικού σήματος.
• Τεχνολογίες συμπίεσης και μέσα αποθήκευσης.
• Νέες τεχνολογίες τηλεοπτικής παραγωγής, επεξεργασίας, μετάδοσης και εκπομπής.
• Τηλεόραση υψηλής και υπερυψηλής ευκρινείας (4Κ, 8Κ).
• Στερεοσκοπική τηλεόραση και κινηματογράφος.
• Χρήση περισσότερων fps. Τεχνολογίες πολυμέσων.
• Σύγκλιση τεχνολογιών τηλεόρασης, κινηματογράφου και πληροφορικής.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα καλύψουν θέματα όπως η επεξεργασία ακίνητης και κινούμενης εικόνας, δημιουργία γραφικών, επεξεργασία ήχου, ανάλυση τηλεοπτικού σήματος.

Teaching Methods - Evaluation

Teaching Method
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων).
 • Εργαστηριακή εκπαίδευση σε μικρές ομάδες φοιτητών.
Use of ICT means
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών (Power point presentations).
 • Χρήση λογισμικού στην εργαστηριακή εκπαίδευση.
 • Χρήση moodle.
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες.
Teaching Organization
Activity Semester workload
Lectures26
Laboratory exercises26
Εκπόνηση Εργασίας30
Individual study and analysis of literature98
Total 180
Students evaluation

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (ΓΕ) (60%) που περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων με συνδυασμό γνώσεων της θεωρίας, υπολογισμούς και κριτική αξιολόγηση.

ΙΙ. Εργαστηριακή εξέταση ΕΕ (20%)
- Εξέταση ανεξάρτητων εργαστηριακών ασκήσεων *

III. Ατομική Εργασία (ΑΕ) (20%)
- Οι ατομικές γραπτές εργασίες ανατίθενται και εκτελούνται σε προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στην αρχή του εξαμήνου.

* Οι φοιτητές που αποτυγχάνουν στην εξέταση των εργαστηριακών ασκήσεων, έχουν δικαίωμα τελικής εργαστηριακής εξέτασης σε επόμενη περίοδο.

Για την απονομή των πιστωτικών μονάδων ο συνολικός βαθμός του μαθήματος (ΓΕ*0,6 + ΕΕ*0,20 + ΑΕ*0,20) πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5). Επιπλέον, ο ανεξάρτητος βαθμός σε κάθε μια από τις μεθόδους αξιολόγησης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4).
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

Recommended Bibliography

Recommended Bibliography through "Eudoxus"
 1. Α. Πήτας Ι., “Ψηφιακή Τηλεόραση”, E. & Δ. Ανίκουλα Ο.Ε., 2010. ISBN 978-9609156424, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68398663
 2. Β. Έλληνας Ι., “Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και ήχου”, ΛΥΧΝΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ, 2017, ISBN: 978-960-6607-59-2, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68398016.
 3. Γ. Τσαμούταλος Κώστας,Σαράντης Παναγιώτης, “Αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, 2η έκδ., 2014, ISBN: 978-960-351-948-5, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963133.
 4. Δ. Παπαμάρκος Ν., “Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας”, ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε., 3η Έκδοση, 2013, ISBN: 978-960-92731-7-6, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68372511.
Complementary greek bibliography
 1. Α. Δημούλας Χ., “Τεχνικές διανομής και διαχείρισης [ηλεκτρ. βιβλ.]”, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015, ISBN: 978-960-603-221-9, Κωδικός Εύδοξου: 320332, Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4343.
 2. Β. Παπαδάκης, Α., “Ψηφιακή τηλεόραση [ηλεκτρ. βιβλ.]”, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015, ISBN: 978-960-603-454-1, Κωδικός Εύδοξου: 59303484, Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5005.
Complementary international bibliography
 1. Α. H. Zettl, Video Basics 7, Cengage Learning, 2012 (7th ed.), ISBN 978-1111344467.
 2. Β. Bernard Mendiburu, 3D TV and 3D Cinema: Tools and Processes for Creative Stereoscopy, Focal Press, 2011, ISBN 978-0240814612.
 3. Γ. Marcus Weise, Diana Weynand, How Video Works: From Analog to High Definition, Focal Press, 2007, ISBN 978-0240809335.