Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας

General

 • Course Code: 1771
 • Semester: 7th
 • Course Type: Scientific Area - Skills Development (SA-SD)
 • Course Category: Optional (OP)
 • Scientific Field: Communications and Networks (CN)
 • Lectures: 2 hours/week
 • Lab teaching: 2 hours/week
 • ECTS units: 6
 • Teching and exams language: Greek
 • The course is offered to Erasmus students
 • Coordinator: Kotsakis Rigas
 • Instructors: Kotsakis Rigas

Educational goals

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές των τεχνολογιών συστημάτων ήχου και εικόνας, η κατανόηση των βασικών και ειδικών εννοιών της οργάνωσης και τεχνικής υλοποίησης μιας ηχητικής/ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής, η εξοικείωση με τις απαιτήσεις συστημάτων παραγωγής ηχητικού/ραδιοτηλεοπτικού υλικού και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή οπτικοακουστικών παραγωγών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί και αναλύει τις βασικές αρχές του ήχου και της εικόνας και το μηχανισμό ακοής και όρασης, τα ψυχοακουστικά φαινόμενα και τις έννοιες της ακουστικής χώρων.
 • Να προτείνει, ανάλογα με την περίπτωση, τη χρήση των κατάλληλων συσκευών καταγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας.
 • Να μελετάει, σχεδιάζει και να υλοποιεί ηλεκτρακουστικά συστήματα για ποικίλες εφαρμογές.
 • Αξιολογεί τις απαιτήσεις συστημάτων παραγωγής ραδιοτηλεοπτικού υλικού και να προτείνει και οργανώνει τον κατάλληλο εξοπλισμό ενός στούντιο παραγωγής.
 • Δημιουργεί ένα μικρής διάρκειας βίντεο εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές τόσο στο τεχνικό όσο και στο δημιουργικό μέρος της παραγωγής.
General Skills
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Course Contents

Αρχές ακουστικής, βασικές αρχές ακουστικής χώρων και σχεδίαση studio, μετρήσεις ακουστικής και ανάλυση ήχου.
Βασικές αρχές λειτουργίας, είδη και χρήση μικροφώνων/μεγαφώνων και καμερών. Εγγραφή-αναπαραγωγή ήχου και εικόνας. Διάφορες συσκευές ηλεκτροακουστικής και τηλεοπτικής παραγωγής.
Αρχές ψηφιακού ήχου και εικόνας, μέθοδοι συμπίεσης, ψηφιακή εγγραφή, πρότυπα, διαχείριση ψηφιακού υλικού.
Σχεδίαση και υπολογισμός ηλεκτροακουστικών εγκαταστάσεων.
Παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας/video, προδιαγραφές και εξοπλισμός στούντιο, ηχοληψία, μίξη ήχου, ηχητικά εφέ, αίθουσα ελέγχου, τρισδιάστατα γραφικά, εικονικά σκηνικά, τεχνικές μοντάζ ήχου ή εικόνας, γραμμικό και μη γραμμικό μοντάζ, τεχνικές εικονοληψίας, μίξη εικόνας, βίντεο και φωτορεαλιστικά εφέ, λογισμικό, παραγωγή πολυμεσικής εφαρμογής στο διαδίκτυο (διαδραστική τηλεόραση, Web TV), τεχνολογίες ανάδρασης.
Τεχνικές κάλυψης ειδικών εκδηλώσεων, κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων, κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων, είδη και υλοποιήσεις ζεύξεων, ειδικά κινούμενα συνεργεία μετάδοσης (ΟΒ Van).
Στο εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο στούντιο τηλεόρασης, σε συνθήκες πραγματικής τηλεοπτικής παραγωγής, σε θέματα που αφορούν τη χρήση εικονοληπτών, την οργάνωση του φωτισμού, την ηχοληψία, τη ρύθμιση εικόνας, τη μίξη εικόνας και τη μίξη εικόνας σε τεχνολογία 3d hd.

Teaching Methods - Evaluation

Teaching Method
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων).
 • Εργαστηριακή εκπαίδευση σε μικρές ομάδες φοιτητών.
Use of ICT means
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών (Power point presentations).
 • Χρήση λογισμικού στην εργαστηριακή εκπαίδευση.
 • Χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και ήχου.
 • Χρήση moodle.
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες.
Teaching Organization
Activity Semester workload
Lectures60
Writing and presenting compulsory work60
Individual study and analysis of literature60
Total 180
Students evaluation

Recommended Bibliography

Recommended Bibliography through "Eudoxus"
 1. Α. Σκοπετέας Ιωάννης, “Κάμερα Φως και Εικόνα στην Ψηφιακή Οπτικοακουστική Καταγραφή”, ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ,2016, ISBN: 978-960-508-206-2, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59384091.
 2. Β. Zettl Herbert, “Τηλεοπτική παραγωγή”, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, 2η έκδοση, 2004, ISBN: 960-411-584-6, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14871.
 3. Γ. Κάρλος Χ., “Τηλεοπτική Παραγωγή”, Παπούλιας Εμμ. – Σκύφας Αθ. & Σία, 2010. ISBN 978-9606649479, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 7752.