Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές

General

Educational goals

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή προς τον φοιτητή μιας εμπεριστατωμένης εισαγωγής στην θεωρία και στις εφαρμογές των αυτοματισμών με PLC. Να τον καταστήσει ικανό να αναγνωρίζει και να σχεδιάζει δομικά στοιχεία σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, μιας και αποτελούν τη μοναδική αξιόπιστη λύση σε θέματα αυτοματισμού, βιομηχανικής παραγωγής, προσφέροντας λύσεις από απλές εφαρμογές μέχρι δύσκολες και πολύπλοκες διεργασίες.

 • Να αναλύει και να σχεδιάζει τις βασικές μορφές του αυτοματισμού με PLC.
 • Την Δομή την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες των PLC.
 • Τον προγραμματισμό των PLC με διάφορες γλώσσες.
 • Εργαστηριακά μοντέλα με την χρήση λογισμικού σε PC.
 • Να μετατρέπει εφαρμογές κλασικού αυτοματισμού σε γλώσσες του PLC.
 • Πρακτικές εφαρμογές αυτοματισμού με PLC διαφόρων Βιομηχανικών διεργασιών.

Course Contents

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ PLC
Ιστορική αναδρομή των PLC . Ορισμοί. Βασικές αρχές λειτουργίας και δομή των
Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (Programmable Logic Controllers) . Μοντέλα S7-200 με
λογισμικό Micro – Win, και τα χαρακτηριστικά τους .(Τροφοδοτικό, μονάδες εισόδων – εξόδων
(Input / Output modules),Κεντρική μονάδα επεξεργασίας(Central Processing Unit, CPU) μονάδων και
των επεκτάσεων). Πλεονεκτήματα ,μειονεκτήματα μονάδες επέκτασης.
Βασικές αρχές προγραμματισμού, χαρακτηριστικά και ονοματολογία των στοιχείων – Περιγραφή και
επεξήγηση των εντολών- δομή προγράμματος . Ηλεκτρικά διαγράμματα (παραδείγματα) . Αρχές
λογικής –Πύλες, Μετρητές, Χρονιστές (παραδείγματα). Λογικές εξισώσεις πίνακες αλήθειας και
λογικά διαγράμματα, Περιγραφή – Γενική περιγραφή του Micro/Win . Διαγράμματα επαφών
(παραδείγματα).Συγκριτικός ή πίνακας αντιστοιχιών. Προγραμματισμός του S7-200 .Επεξήγηση των
εντολών. Εντολές Normally Open – Close. Μετρητές. Εντολές Set – Reset. Λογισμικό
προγραμματισμού των PLC. Γλώσσες προγραμματισμού (Σχέδιο επαφών– Ladder Diagram). Λίστα
εντολών (STL – Statement List) .Διάγραμμα λογικών πυλών (FBD – Function Block Diagram).)
Ηλεκτρολογικά διαγράμματα, simulation Παραδείγματα – εφαρμογές.

Περίγραμμα Εργαστηρίου
Λειτουργία του PLC. Περιγραφή του περιβάλλοντος Microwin Step7. Λογικοί πίνακες αλήθειας και
διαγράμματα, διαγράμματα κλίμακας-επαφών. (LADDER), Γλώσσα μηχανής S.T.L (Statement List),
F.B.D (Function Block Diagram) Ηλεκτρολογικά διαγράμματα Χρονιστές. Απαριθμητές.
Καταχωρητές. Εντολές ελέγχου προγράμματος.
Εργαστηριακές Ασκήσεις Εφαρμογής χρησιμοποιώντας διαγράμματα LADDER.Προσομοίωση
διαφόρων συστημάτων με το Microwin Step 7. Εφαρμογή του Microwin στα συστήματα :
Γερανογέφυρας – Ελέγχου Στάθμης Υγρών – Σύστημα Παραγωγής Καπουτσίνο – Ανελκυστήρα –
Συστήματος διάτρησης – Συστήματος προστασίας οπωροφόρων από παγετό – Συστήματος αυτόματης
βαφής – Συστήματος συναγερμού – Μεταφοράς Φορτίων σε Ταινιόδρομο – Αυτοματισμός σπιτιού
διαφόρων διεργασιών. Εφαρμογές της γλώσσας LADDER και FBD στις παρακάτω εργαστηριακές
μονάδες {Reaction Vessel – Pipe Bending Machine – Roll Round Device – Embossing Machine –
Level Control – Starter Control}.

Teaching Methods - Evaluation

Teaching Method
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία.
 • Εργαστηριακή εκπαίδευση σε μικρές ομάδες φοιτητών.
Use of ICT means
 • Χρήση ηλεκτρονικού εργαστηριακού εξοπλισμού, Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές, ηλεκτρονικές σημειώσεις.
Teaching Organization
Activity Semester workload
Lectures26
Laboratory exercises26
Individual study and analysis of literature128
Total 180
Students evaluation

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (ΓΕ) (50%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση ασκήσεων θεωρίας
ΙΙ. Εργαστηριακή εξέταση (ΕΕ) (50%) που περιλαμβάνει:
- Εβδομαδιαία εργαστηριακές εργασίες σε μικρές ομάδες
- Τελική Εξέταση εργαστηρίου
Ο βαθμός του μαθήματος (ΓΕ*0,5 + ΕΕ*0,5) πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).
Ο βαθμός της Γραπτής τελικής εξέτασης και της Εργαστηριακής εξέτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον
τέσσερα (4).
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

Recommended Bibliography

Recommended Bibliography through "Eudoxus"
 1. Βιβλίο [18548962]: Αυτοματισμός με χρήση PLC, Μπερέτας Ιωάννης
 2. Βιβλίο [18548924]: Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές PLC, Collins Denis
Complementary greek bibliography
 1. Αυτοματισμοί Με PLC : ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΠΑNΤΑΖΗΣ : ΕΚΔΟΣEIΣ Α.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ.
 2. PLC Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (Δεύτερη Έκδοση) : ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΠΑNΤΑΖΗΣ ΕΚΔΟΣEIΣ ‘’ΙΩΝ’’.
 3. Διατάξεις-Εφαρμογές Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ : ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΝΤΖΑΜΠΑΣΗ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ‘’ΙΩΝ’’.
 4. Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές Ένας Πρακτικός Οδηγός :DENIS COLLINS-EAMONN LANE : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ.
 5. LAD FBD Σχεδίαση Εφαρμογών Αυτοματισμού με τη γλώσσα STEP 7 σε LAD και FBD
 6. Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές SIMATIC S7-300/400 (Δεύτερη Έκδοση) : HANS BERGER :ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ.
 7. STL SCL Σχεδίαση Εφαρμογών Αυτοματισμού με τη γλώσσα STEP 7 σε STL και SCL
 8. Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές SIMATIC S7-300/400 (Δεύτερη Έκδοση) : HANS BERGER :ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ.
Complementary international bibliography
 1. The PLC Workbook Programmable Logic Controllers Made Easy : K. CLEMENTS-JEWERY W. JEFFCOAT. : PRENTICE HALL
 2. Programmable Logic Controllers And Their Engineering Applications : ALAN J CRISPIN : McGRAW-HILL BOOK COMPANY
Scientific journals
 1. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering